Memorial Camp de Refugiats de Rivesaltes

http://www.memorialcamprivesaltes.eu/
info@memorialcamprivesaltes.fr

Avenue Clément Ader                                                                        
66600 Rivesaltes                (Mapa d'accés)
(prop de Salses le Chateau)
S'hi pot comprar llibres sobre temes diversos, en llengües diferents inclosa la catalana.