Associació Santpedor Decideix

El grup de persones que vam iniciar i portar a terme la consulta per a la independència del 25 d'abril de 2010, hem cregut convenient legalitzar la plataforma com associació per continuar treballant pel Dret a Decidir. 

L'associació està registrada en el Departament de Justícia de la Generalitat amb el núm. 43897.

Les finalitats de l'associació, les quals consten en els estatuts, són:

La promoció i divulgació del Dret a Decidir per tal de sensibilitzar i fomentar la participació ciutadana en tot allò que ens afecta a nivell polític, social i econòmic. L’àmbit d’actuació serà el del nostre municipi, no obstant, l’associació es coordinarà a nivell dels Països Catalans amb totes les entitats del Dret a Decidir i amb altres organitzacions, amb les quals compartim els mateixos objectius.
 
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 
- Promoure consultes populars sobre temes municipals i participar en les nacionals.
-Treballar en la divulgació i informació als ciutadans dels fets polítics que estiguin relacionats amb la llibertat, la llengua i la cultura de la nostra nació.
- Organitzar conferències, fòrums, exposicions, presentacions, actes lúdics, concerts, festes, etc, així com qualsevol altra activitat que pugui servir per assolir els fins de l’associació.

Els membres que componen la Junta són:

PresidentFidel Santamaria Espinalt
Vicepresident: Claudi Codina Anillo
Tresorera: Maria Carme Arnó
Secretari: Joan Fargas Moncunill
Relacions entitats: Josep Boladeras Font
Gestor web i e-mail: Claudi Codina Anillo

Vocals.
 Joan Garriga, Mercè Sallés Serracanta