Moció de suport a les consultes

El 6 d’octubre del 2009, el Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Santpedor va aprovar, per unanimitat, la moció de suport a les consultes populars per a la independència convocades per entitats cíviques. Es va expressar que era un acte de llibertat d’expressió, que el dret a decidir no havia quedat recollit en la constitució i que el model estatutari no ha satisfet les expectatives creades.